Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl Özel İdareleri bünyesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan doğan yetki ve sorumlulukları ile, devletin sahip olduğu gayrimenkullerin envanterinin tutulması, bunların tapuda kayıtlı bilgilerinin, edinilme tarihi, satış yoluyla elden çıkarılma tarihi, ve aktif olanlar ve arşiv kaydı olarak tutulanlar şeklinde, bu gayrimenkul havuzunun takip edilmesi esasına dayanmaktadır.Ayrıca Gelir Yönetim Otomasyonu ürünümüz ile birlikte kullanılması durumunda, Gelir Yönetim Otomasyonu üzerinden bu gayrimenkullerin satışının yapılması, satış gerçekleştiğinde Taşınmaz Mal Otomasyonu’nda, satıldığı kişi, satış ve çıkış-arşiv tarihi bilgilerinin otomatik güncellenerek bu iki otomasyon entegre çalışabilmektedir. null
MODÜLLER
  1. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar
  2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar
  3. Orta Malları Taşınmazları
  4. Genel Hizmet Alanları Taşınmazları
  5. Sınırlı Ayni Haklar İle Kişisel Haklar Ve Tahsis Formu
  6. İdareye Kayıtlı Olmayan Tahsisli Taşınmazlar
Bu altı çeşit taşınmazların, taşınmaz adı, taşınmaz cinsi, hesap planı kodları, mahallesi, köyü, mevkii, üzerindeki yapı niteliği; tapu bilgileri olarak, pafta, ada, parsel no, cilt, sayfa, sıra no, yüzölçümü, hisse oranı, arsa değeri, bina değeri; diğer bilgiler olarak, taşınmaz maliki, edinme şekli, tescil tarihi, bağımsız bölüm sayısı, hak sahibi sayısı, fotoğraflar, dava sayısı bilgileri; çıkış bilgileri olarak, çıkış tarihi, çıkış nedeni, çıkış bedeli; arşiv bilgileri olarak, arşiv tarihi, arşiv numarası tutulmaktadır.Eğer yapının bağımsız bölümleri varsa, bu bölümlerin her birinin metrekare, yakıt durumu gibi bağımsıza ait özel bilgileri, bunların çıkış ve arşiv bilgileri ayrı ayrı tutulabilmektedir. Yine aynı şekilde, yapı üzerinde idareden hariç başka hak sahipleri varsa bu hak sahiplerinin bilgileri ve hisse oranları yine sisteme tanıtılabilmekte; taşınmaz üzerinde açılmış, sonuçlansın-sonuçlanmasın herhangi bir adli dava varsa, bu davaya ait dosya no-tarihi, dava sonucu bilgileri girilebilmekte; ayrıca yine taşınmazlara ait bir fotoğraflama arşivi yapılmak istenirse, bu fotoğraflar sisteme yüklenebilmektedir.
KONTROL AMAÇLI RAPORLAR

Tüm taşınmaz envanteri üzerinde sisteme hakimiyet açısından bir kaç çeşit rapor bulunmaktadır. Bunlar, Taşınmaz Detayları Raporu, Cinslerine Göre Taşınmaz İcmali, Bağımsız Bölümler Raporu, Dava Bilgileri ve Hak Sahipleri Raporları’ndan oluşmaktadır.

YÖNETMELİK RAPORLARI

Bu altı çeşit taşınmaza ait yönetmeliğin gerektirdiği, belli dönemlerde hazırlanması gereken matbu form dizaynı şeklinde, altı çeşit taşınmaz grubuna ait yönetmelik raporları hazırlanabilmekte; ve bunlara ilaveten Taşınmaz İcmal Cetveli alınabilmektedir.