Şirket Profili

Firmamız, kurucuları ve her zaman ilham aldığımız fikir destekleyicileri ile çeşitli sektörlerde, bilişim teknolojileri alanında belli bir tecrübe ve bilgi birikimine ulaştıktan sonra, bu birikimle, daha katma değeri yüksek çözümler üretebilmek ve daha çok kişi ve kuruma ulaşabilmek adına, Mart’2010 tarihinde ticaret hayatına girdi.

Yola çıkarken, web tabanlı, .NET mimarisi çatısı altında, çok kullanıcılı, çok kullanıcılı ve yetkiler dahilinde çalışan, alt kurum ve birimleri aynı zamanda bağımsız olarak çalıştırabilen ve üst birim tarafından gerektiğinde uzaktan kontrol edilebilir ve müdahale edilebilen, sadece işyerinden değil uzaktan da erişilebilen, 7/24 aktif, 7/24 desteği olan, internetin ve webin sunduğu imkanlardan azami derecede faydalanan, uzaktan kullanıcı desteğine imkan verir, güvenlik düzeyi yüksek sektörel uygulama ve otomasyonlara yönelmeye karar verdik.

Bu doğrultuda hedef kitlemizi kamu kurumları olarak; ve onların arka planda çokça vaktini alan ve sürekli dikkat ve kontrol gerektiren, sirkülasyonu yoğun işlerin bilgisayar ile otomatize edilerek çözümlenmesini hedefledik.

Bugüne kadar çözüme kavuşturduğumuz projeler, ulaştığı başarının dışında, iş ortaklığı yaptığımız karşı kurumların isteği ve desteği ile, verdiğimiz güven duygusunun birleşimi ile gelişti, büyüdü ve bugünkü verimliliğine ulaştı.

Geçmiş tecrübelerimizden de hareketle, hala misyonumuz, dikkatli, hatasız, detayları atlamadan, kullanıcı dostu ve kavraması kolay, günün teknolojik imkanlarını ve fırsatlarını maksimum seviyede kullanan, geliştirmeye ve genişlemeye açık yazılım altyapısı kullanan, gerektiğinde birbiri ile entegre çalışabilen, kullanan toplumlara konfor sağlayan uygulamalar üretmek ve geliştirmektir.

Tüm bunlar ekseninde, güven, sadakat ve aidiyet duygusuyla çözümler üreterek, kendi alanında kalıcı ve sürekliliği sağlamak, her hikayenin bize katacağı tecrübe ve birikimle daha iyilerini yapmak temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.