Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu

TAŞINMAZ MAL YÖNETİM OTOMASYONU - MENÜ
{{thumb80}}
TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
BAĞIMSIZ BÖLÜM GİRİŞİ
{{thumb80}}
DAVA BİLGİLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
DİĞER HAK SAHİPLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
FOTOĞRAF YÜKLEME
{{thumb80}}
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
ORTA MALLARI TAŞINMAZLARI - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
GENEL HİZMET ALANLARI TAŞINMAZLARI - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
SINIRLI AYNİ HAKLAR İLE KİŞİSEL HAKLAR VE TAHSİS FORMU - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
İDAREYE KAYITLI OLMAYAN TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR - GİRİŞ EKRANI
{{thumb80}}
KONTROL AMAÇLI RAPORLAR / TAŞINMAZ DETAYLARI RAPORU
{{thumb80}}
KONTROL AMAÇLI RAPORLAR / CİNSLERİNE GÖRE TAŞINMAZ İCMALİ
{{thumb80}}
KONTROL AMAÇLI RAPORLAR / BAĞIMSIZ BÖLÜMLER LİSTESİ
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR FORMU
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR FORMU
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / ORTA MALLARI FORMU
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / GENEL HİZMET ALANLARI FORMU
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / SINIRLI AYNİ HAKLAR İLE KİŞİSEL HAKLAR VE TAHSİS FORM
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / İDAREYE KAYITLI OLMAYAN TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR FORMU
{{thumb80}}
YÖNETMELİK RAPORLARI / EK-7/A TAŞINMAZ İCMAL CETVELİ
{{thumb80}}