GELİR YÖNETİM OTOMASYONU - MENÜ
{{thumb80}}
SİCİL (MÜKELLEF) BİLGİLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
LOJMAN GİRİŞİ - EKRAN 1
{{thumb80}}
LOJMAN GİRİŞİ - EKRAN 2
{{thumb80}}
LOJMANLAR - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KATSAYILAR GİRİŞİ
{{thumb80}}
İŞYERLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
KANTİN GİRİŞİ
{{thumb80}}
MADEN OCAĞI GİRİŞİ - EKRAN 1
{{thumb80}}
MADEN OCAĞI GİRİŞİ - EKRAN 2
{{thumb80}}
İŞLETME RUHSATLARI GİRİŞİ
{{thumb80}}
SU ÜRÜNLERİ GİRİŞİ - EKRAN 1
{{thumb80}}
SU ÜRÜNLERİ GİRİŞİ - EKRAN 2
{{thumb80}}
KAYNAK SULARI GİRİŞİ - EKRAN 1
{{thumb80}}
KAYNAK SULARI GİRİŞİ - EKRAN 2
{{thumb80}}
JEOTERMAL İŞLETMELERİ - RUHSAT BİLGİLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
JEOTERMAL İŞLETMELERİ - KUYU BİLGİLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
JEOTERMAL İŞLETMELERİ - İŞLETME BİLGİLERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
JEOTERMAL İŞLETMELERİ - İŞLETME GELİR PARAMETRELERİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
JEOTERMAL İŞLETMELERİ - TAHAKKUK EKRANI
{{thumb80}}
İDARİ PARA CEZALARI GİRİŞİ
{{thumb80}}
KAÇAK YAPILAR GİRİŞİ
{{thumb80}}
TAŞINMAZ SATIŞLARI GİRİŞİ
{{thumb80}}
SAĞLIK KURULUŞLARI - AİLE HEKİMLİĞİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
MİKRO KREDİLER GİRİŞİ
{{thumb80}}
SOSYAL TESİSLER GİRİŞİ
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - KATKI PAYI GİRİŞİ
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - TAHAKKUK OLUŞTURMA
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - TAHSİLAT İŞLEMLERİ
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - TAHAKKUK / TAHSİLAT KARTI
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - PROJE GİRİŞİ
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - HAKEDİŞ GİRİŞİ
{{thumb80}}
KÜLTÜR VARLIKLARI - PROJE LİSTESİ
{{thumb80}}
GENEL TAHAKKUK OLUŞTURMA EKRANI
{{thumb80}}
6736 SAYILI KANUN İLE TORBA YASA YAPILANDIRMASI
{{thumb80}}
6736 S.K. - 6183 S.K. TAHAKKUK İLİŞKİ RAPORU
{{thumb80}}
TESLİMAT FİŞİ GİRİŞİ
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / TAHSİLAT FİŞİ
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / TESLİMAT MÜZEKKERESİ (2 NÜSHA)
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / EKONOMİK GELİR KODLARINA GÖRE TAHSİLAT RAPORU
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / SİCİL EKSTRESİ - GENEL GÖRÜNÜM
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / SİCİL EKSTRESİ - ALT TOPLAM GÖRÜNÜMÜ
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / TAHAKKUK BORDROSU
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / SON ÖDEME TARİHİ GEÇMİŞ ÖDENMEMİŞ TAHAKKUKLAR RAPORU (GENEL GÖRÜNÜM)
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / SON ÖDEME TARİHİ GEÇMİŞ ÖDENMEMİŞ TAHAKKUKLAR RAPORU (ALT TOPLAM GÖRÜNÜMÜ)
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / PAY AYRIMI LİSTESİ
{{thumb80}}
GENEL RAPORLAR / AY BAZINDA TEFE-ÜFE ORANLARI TABLOSU
{{thumb80}}